Ang Bulag
Isang bulag ang pumasok sa isang maliit na restaurant. Sinalubong siya ng waiter at wala sa isip na nagbigay ng menu. Hindi mo ba napansing bulag ako? Bigyan mo na lang ako ng mga gamit na tinidor at nang malaman ko kung ano ang kakainin ko! Bulyaw ng bulag.

Hindi na nagtanong ang nalilitong waiter at kumuha ng dalawang tinidor na hindi pa hugas at binigay sa bulag.

Inamoy ng bulag ang una. Fried chicken! Hindi ako kumakain ng friend chicken, sabi ng bulag pagkaamoy ng unang tinidor at inamoy naman ang ikalawang tinidor. Eto, meatloaf, bigyan mo ako niyan.

Namangha ang waiter at dumiretso ito sa kusina para kausapin ang cook na si Maria. Ang galling noong bulag, oh, amoy pa lang alam na niya ang oorderin niya, magluto ka nga ng meatloaf, kuwento ng waiter kay Maria.


Nagluto si Maria ng meatloaf at ibinigay sa bulag. Nasarapan ang customer kaya nagbigay ito ng malaking tip.

Kinabukasan, bumalik ang bulag at nagbigay na naman ng dalawang tinidor ang waiter para ipaamoy rito. Ito, gusto ko ng porkchop, sabi ng bulag pagkaamoy pa lang ng unang tinidor.

Sa ikatlong araw, umamoy na naman ang bulag ng dalawang tinidor. Hindi ako kumakain ng hamburger. Ito namang isa, meatloaf ulit. Wala na bang bago? Reklamo ng bulag.

Teka lang ho, sabi ng waiter sabay labas. Kumuha ng malinis na tinidor ang waiter at pinahid sa loob ng panty ni Maria para paglaruan ang customer. Subukan n’yo poi to, sabi ng waiter na iniabot ang tinidor na pinunas sa panty ni Maria.

Aba!, gulat na sabi ng bulag. Dito na ba nagtratrabaho si Maria?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign
Watch Movie Online | This site is reviewed and listed at Listahang Pinoy!